โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

คู่มือปฏิบัติงาน : เครื่องมือขับเคลื่อนส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับครู)

วันที่ 05 มิ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 394

คู่มือปฏิบัติงาน : เครื่องมือขับเคลื่อนส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับครู)

ลิงค์ดาวน์โหลดคู่มือ :   https://drive.google.com/file/d/1JrxlPUx3wo9PeyXCjGZDAY3Y5rPh_bGh/viewที่มาข้อมูล :  http://www.sobkroo.com/articledetail.asp?id=601
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง