โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน หรือ AEC

วันที่ 09 ก.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 968

อย่างที่รู้กันว่า อีก 3 ปี (ในปี 2558 ) ประเทศไทยและอีก 10 ประเทศในอาเซียน