โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 ก.พ. 2563
ผู้เข้าชม : 116
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการของโรงเรียนทรายขาววิทยา โดยการต้อนรับของผู้อำนวยการปราโมทย์ พรหมนิล และการบรรยายความรู้ด้านวิชาการ จาก ครูสมยา มูสิกะ และครูสมหมาย บัวจันทร์
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 รองผู้อำนวยการภานุพงศ์ แสงอุดม เดินทางมารับตำแหน่ง โดยมีคณะ จากโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" มาส่ง และทางโรงเรียนทรายขาววิทยา นำโดยผู้อำนวยการปราโมทย์ พรหมนิล คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
แนะนำคุณครูผู้สอนใหม่ของ โรงเรียนทรายขาววิทยารออับเดท(บดินทร์ ทองอนันต์)