โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน

วันที่ 06 ธ.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 328
   ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน   
เนื่องจากเกิดสภาวะฝนตกหนัก และน้ำท่วมหลายพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
และความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน ครู  ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรทาง 
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.12 จังหวัดนครศรีฯและพัทลุง
จึงพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง เพื่อทราบ ดังรายชื่อโรงเรียนต่อไปนี้ 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการของโรงเรียนทรายขาววิทยา โดยการต้อนรับของผู้อำนวยการปราโมทย์ พรหมนิล และการบรรยายความรู้ด้านวิชาการ จาก ครูสมยา มูสิกะ และครูสมหมาย บัวจันทร์
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 รองผู้อำนวยการภานุพงศ์ แสงอุดม เดินทางมารับตำแหน่ง โดยมีคณะ จากโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" มาส่ง และทางโรงเรียนทรายขาววิทยา นำโดยผู้อำนวยการปราโมทย์ พรหมนิล คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
แนะนำคุณครูผู้สอนใหม่ของ โรงเรียนทรายขาววิทยารออับเดท(บดินทร์ ทองอนันต์)