โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

นักเรียนทำความดี

วันที่ 22 ก.ย. 2559
ผู้เข้าชม : 236
เมื่อเย็นวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 15.00 น นางสาวกรรณิการ์ ปลอดใหม่  พบกระเป๋าของผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียนทรายขาววิทยาในกระเป๋ามีบัตรต่างๆจำนวนมากและมีเงินจำนวนหนึ่ง จึงนำมามอบครูพัฒนา  ทิพย์กิ้มเพื่อหาเจ้าของกระเป๋าและได้ให้นายอนัตชัย  พิบูลย์ตามหาเจ้าของกระเป๋าและได้โทรหาเจ้าของประเป๋าดังกล่าวตามหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่ในกระเป๋าจนเจ้าของกระเป๋าได้รับของคืนทั้งหมดและทางเจ้าของได้มาแสดงความขอบคุณแก่นักเรียนนางสาวกรรณิการ์ ปรอดใหมว่าเป็นนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีและให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปและได้มอบของขวัญแก่นางสาวกรรณิการ์  ปรอดใหม่แทนในฐานะนักเรียนทำความดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นต่อไป
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการของโรงเรียนทรายขาววิทยา โดยการต้อนรับของผู้อำนวยการปราโมทย์ พรหมนิล และการบรรยายความรู้ด้านวิชาการ จาก ครูสมยา มูสิกะ และครูสมหมาย บัวจันทร์
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 รองผู้อำนวยการภานุพงศ์ แสงอุดม เดินทางมารับตำแหน่ง โดยมีคณะ จากโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" มาส่ง และทางโรงเรียนทรายขาววิทยา นำโดยผู้อำนวยการปราโมทย์ พรหมนิล คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
แนะนำคุณครูผู้สอนใหม่ของ โรงเรียนทรายขาววิทยารออับเดท(บดินทร์ ทองอนันต์)