โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

วันวิชาการ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 ก.พ. 2563
ผู้เข้าชม : 123
    โรงเรียนทรายขาววิทยา ขอขอบคุณท่าน สมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.12 ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมทางวิชาการ เปิดบ้านทรายขาววิทยา “วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่อาชีพ” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 63 และขอขอบพระคุณ ท่านนายก อบต. ทรายขาว ผู้บริหารสถานศึกษา สพม.12 และ ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นศ.3 ทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงาน และส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง