โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

แนะแนวศึกษาต่อ ชั้น ม.1

วันที่ 05 ก.พ. 2563
ผู้เข้าชม : 110
27-29 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาววิทยาและคณะครูฝ่ายแนะแนว เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนวัดอู่แก้ว


โรงเรียนวัดโคกยาง


โรงเรียนวัดท้ายโนต


โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่ 112


โรงเรียนบ้านโคกทราย


โรงเรียนวัดบ่อโพง


โรงเรียนวัดบ้านราม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง