โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

สนามสอบ O-NET ชั้น ม.3

วันที่ 03 ก.พ. 2563
ผู้เข้าชม : 26
โรงเรียนทรายขาววิทยา เป็นสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบที่ 31 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ดำเนินการสอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง