โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2563

วันที่ 03 ก.พ. 2563
ผู้เข้าชม : 144
น.ส.ศิกานต์ แสนสุด น.ส.ณิชาบูล พัวพัน และ น.ส.กัลยรัตน์ สงแก้ว นร. รร.ทรายขาววิทยา เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 30 ม.ค - 1 ก.พ. 63 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง