โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ทรายขาวเกมส์ 60

วันที่ 24 ก.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 209
เมื่อวันที่  20 - 21 กรกฏาคม 2560 นายอรุณ  รอด สันติกุล กล่าวรายงานกิจกรรมกีฬากรีฑานักเรียนประชาชน
ทรายขาวเกมส์ประจำปีการศึกษา 2560 ต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลทรายขาวมีนักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วมงาน
จำนวนมาก


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง