โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ไหว้ครูปี 60

วันที่ 08 มิ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 264
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560  เวลา 9.00 น นายอรุณ  รอดสันติกลุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา มาเป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ประธานในพิธีได้ให้โอวาสแก่นักเรียนและได้มอบทุนการศึกาแก่นักเรียนในงานนี้ด้วย
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง