โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ทัศนศึกษาส่งเสริมแนะแนววางแผนเส้นทางสู่อนาคต

วันที่ 16 ก.พ. 2560
ผู้เข้าชม : 384
กิจกรรมส่งเสริมการแนะแนววางแผนเส้นทางสู่อนาคต นักเรียน ร.ร.ทรายขาววิทยา
ระหว่างวันที่ 14 - 15 ก.พ. 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,วิทยาลัยอาชีวศึกษา
และโรงเรียนมัธยมยานากาวา

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง