โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

ม.2/1

วันที่ 21 พ.ย. 2562

ถนนทางทิศตะวันตกจรดหน้าห้องน้ำชาย-หญิง

ครูที่ปรึกษา
 
1. นางอารี  วรรณทิพย์

2. นายศรายุทธ  บุญเครือ

3. นายพัฒนา  ทิพย์กิ้ม