โรงเรียนทรายขาววิทยา

SAIKHAOWITTAYA SCHOOL

วิทยาศาสตร์

วันที่ 09 ส.ค. 2563